PSYCH-K®

Mikä ihmeen PSYCH-K?

PSYCH-K® on amerikkalaisen psykoterapeutin Rob Williamsin kehittämä menetelmä alitajuisten uskomusten muuttamiseksi. Hän työskenteli pitkään liikemaailmassa ja vaikka oli jonkun aikaa tyytyväinen elämäänsä, kunnes turhautui heikkoihin työnsä tuloksiin ja tavallaan antautui ja ”heitti rukkaset tiskiin”. Silloin hänelle ilmaantui intuitiivisesti tietyt toimintatavat, jotka hän kirjoitti heti kotiin päästyään ylös paperille. Näistä toimintakaavoista sai alkunsa PSYCH-K, vuonna 1988. Sittemmin niitä on muokattu ja uusia, erilaisia toimintakaavoja tullut mukaan.

 

PSYCH-K:ssa yhdistyvät psykologia, kehon fyysiset toiminnot ja universumin viisaus ihmisen omaan luovuuteen ja potentiaaliin. Rob Williams oli käyttänyt psykoterapeutin työssään hyväkseen sen tarjoamia keinoja, muttei päässyt eteenpäin niiden avulla. Keskustelujen kautta asiakkaat pääsivät kyllä perille miksi he reagoivat omalla laillaan, muttei sitä, kuinka tilannetta voisi muuttaa jotenkin. Kinesiologia puolestaan on tapa päästä käsiksi alitajuntaan ja saada tietoa keholta. Sen vuoksi PSYCH-K –tasapainotuksissa käytetään kinesiologista lihastestausta hyväksi. Pitkiä keskusteluita ei tarvita ja tuloksiin päästään nopeammin.

Rob Williamsin tutustuttua solubiologi Bruce Liptoniin, hänelle selvisi myös kuinka muutosprosessi, joka kyllä tuntui ja näkyi selkeästi omassa elämässä, on tieteellisesti todistettu ja kuinka se solutasolla tapahtuu. Se, että solumme ohjautuvat täysin ympäristön mukaan, on jo maailmaa mullistava seikka, ja kun ympäristöön kuuluvat ajatuksemme, uskomuksemme, kokemuksemme, kehon toiminnot vain muutamia seikkoja mainitakseni, on helpompi ymmärtää, miten me voimme muuttaa solujen toimintaa. (Yhdessä he opettavat ohjelmaa ”The Psychology of Change”). Bruce Liptonin ansioksi voi myös osaltaan lukea sen, että PSYCH-K:n yksi tärkeä osa-alue on suhde luontoon. Hän on tuonut luonnon periaatteiden kanssa sopusoinnussa olevat tavoitteet mukaan pitäen niitä elintärkeinä tulevaisuuden kannalta. Sitä ei käy kiistäminen, ja se myös nostaa PSYCH-K:n moniulotteisemmaksi tavaksi parantaa oman ja muiden elämän laatua. PSYCH-K:n käyttöalueina on vain oman mielikuvituksen rajat!

 

Miten tasapainotus etenee?

 

PSYCH-K:ssa tasapainotuksen tekijää kutsutaan fasilitaattoriksi ja tasapainotettavaa henkilöä partneriksi. Ei siis ole hoitajaa tai terapeuttia sen enempää kuin potilasta tai asiakasta sanan perinteisessä mielessä. Fasilitaattorin tehtävänä on avustaa prosessissa ja olla läsnä. PSYCH-K –menetelmä ei myöskään ole, verrattuna moniin muihin terapioihin, niin suuresti riippuvainen fasilitaattorin taidosta. Menetelmän oppii melko helposti ja sitä voi vähäiselläkin kokemuksella osata käyttää ja saada merkittäviä muutoksia aikaan niin omassa kuin muidenkin elämässä. Alitajunta on se, joka varsinaisen työn tekee, yhdessä koko universumin viisauden kanssa. Kokemukset vaihtelevat luonnollisesti, mutta PSYCH-K:ssa tukeudutaan täysin yksilön (partnerin) sisäiseen viisauteen ja senhetkiseen kykyyn tehdä muutoksia.

 

PSYCH-K:ssa tasapainotus alkaa keskustelulla, kun selvitetään haluttua tavoitetta. Mikäli tavoite on kovin epämääräinen, sitä tarkennetaan, jotta siitä tulisi selvä ja mahdollisimman konkreettinen. Aluksi luodaan kommunikaatio, eli tarkistetaan, että lihastestaus toimii. Sen avulla selvitetään mitä kyseisen tavoitteen saavuttamiseksi voidaan sitten tehdä. PSYCH-K:ssa on omat toimintatavat, joita noudatetaan aina, jotta tasapainotus olisi sillä hetkellä sopiva, turvallinen ja partneri olisi valmis siihen juuri sillä hetkellä. Varsinaisia eri vaihtoehtoja eli erilaisia tasapainotuksia on useita, ja niistä valitaan sillä hetkellä se oikea.
Itse prosessissa vähennetään stressiä ja muutetaan vastustus uutta tilannetta tai uskomusta kohtaan ja integroidaan uusi, haluttu toimintatapa kehoon. PSYCH-K- peruskurssilla opittua Risti-istuntaa käytetään paljon hyväksi (Aivojumpassa nimellä Energiakahdeksikko), joka aktivoi aivojen eri osa-alueita luoden uusia yhteyksiä tehokkaasti. (Jatkokurssilla opitaan lisäksi muitakin tapoja integroida uskomuksia kehoon.)

 

Tasapainotuksen aikana alitajunnasta tulee yleensä mieleen erilaisia tilanteeseen tai aiheeseen liittyviä muistoja, sekä usein paljonkin vastustusta, kun vanhat toimintamallit yrittävät kontrolloida tilannetta. Ne ovat luonnollisesti aina yksilöllisiä ja voivat tulla kaukaa menneisyydestä ja ovat tilanneriippuvaisia. Tämän seurauksena ja etuna on oman elämän ja asioiden keskinäisen yhteyden oivaltaminen kokemuksen kautta. Uusi uskomus tallennetaan vielä, aivan kuten tietokoneohjelmat tai niiden päivitykset tallennetaan, jotta ne olisivat käytössä.
Tasapainotuksessa testataan vielä prosessin jälkeen, että uusi uskomus eli vanha vastustus uutta uskomusta kohtaan, on mennyt. Ja sitten juhlistetaan! Se on myös erittäin tärkeä viesti keholle /alitajunnalle ja mielelle, ja toimii kiitoksena tehdyistä muutoksista!

 

Mitä tasapainotuksen jälkeen?

 

Jotta uudesta uskomuksesta tulisi pysyvä toimintatapa, tarvitaan usein toimintasuunnitelma. Sen avulla uusi uskomus laitetaan käytäntöön ja opetellaan uusi tapa reagoida alun perin stressiä aiheuttaneeseen tilanteeseen tai asiaan (kyseessä voi olla henkilökin). Elämästä on tarkoitus nauttia eikä pyöriä ympäri surren sen enempää menneitä kuin tuleviakaan tapahtumia… PSYCH-K auttaa sinua luomaan itsesi näköinen elämän, ilman elämäniloasi rajoittavia ja turhauttavia uskomuksia. Kun esteitä poistetaan tieltä, saat oman, ehkä piilossa olleen, luovuutesi käyttöösi ja voit nauttia elämästä. Tilannetta voisi ehkä kömpelösti verrata vankiin kahleissa. Jokainen kahle edustaa yhtä uskomusta. Kahleet ovat kuitenkin oman mielen kahleita, joita tuntuu syntyvän sitä mukaa kun niitä ajatellaan. Vaikka näkyvillä oleva(tietoinen) kahle poistetaan, näkymättömiä (alitajunnassa olevia) tuntuu ponnahtavan esiin saman tien… Mutta jos sen sijaan avataan vankilan ovi ja päästetään vanki vapauteen, eivät kahleet enää kiristä. Ja jos vielä löydät uusia kahleita matkasi varrella voit aina poistaa sen uudella tasapainotuksella, matkallasi vapauteen. Tämä on usein prosessi, joka palkitsee itseään jatkuvasti.
Jos et heti keksi mikä sinua kahlitsee, ajattele mikä estää sinua toteuttamasta omia unelmiasi? Kaikki ne asiat, jotka tulevat mieleesi, ovat sinun mielesi kahleita, eli vanhoja uskomuksia…

 

PSYCH-K:ta voi turvallisesti käyttää ilman psykoterapeutin koulutusta, tai muutakaan terapeuttista kokemusta. Tässä ei hypnotisoida, meditoida tai tehdä taikatemppuja. Tässä ei myöskään ole kysymys mistään uskonnosta tai uskontokunnasta. Erona positiiviseen ajatteluun, joka syntyy hyvää tarkoittavista tavoitteistamme ja tahdonvoimasta toteuttaa tietyn näköistä elämää (mikä kullakin edustaa sitä) on se, että tässä yhdistetään se ihana tavoite, josta haaveilet ja jonka haluat saavuttaa, kehoon eli alitajuntaan tavalla, joka luo yhteyksiä ja toimintatapoja. Kun kehosi saa uudet ohjeet, se myös tietää miten vastaavassa tilanteessa pitää siitä lähtien toimia.
On aivan uskomatonta, kuinka nopeasti ja täsmällisesti oman elämänsä voi kirjoittaa uudelleen PSYCH-K:n avulla.

 

PSYCH-K –kurssit eli missä sitä voi oppia?

 

PSYCH-K –peruskursseja on Suomessa järjestetty tänä vuonna jo kaksi kertaa, ensimmäinen oli Helsingissä maaliskuussa 2013, ja toinen heinäkuussa Tampereella. Molemmat olivat ikimuistoisia ja niiden seurauksena saatiin Suomeen ensimmäiset PSYCH-K –fasilitaattorit, joita on kaiken kaikkiaan 26!

PSYCH-K –peruskurssilla opitaan seuraavia asioita:

1. Linjaamaan omat uskomukset luonnon periaatteiden mukaisesti
2. Henkisyys eli mahdollisuus kokea yhteys omaan jumalallisuuteen
3. Ihmissuhteet eli terveellä ja rakastavalla pohjalla olevien ihmissuhteiden luominen
4. Terveys/Keho eli ohjelmoimaan keho/mieli mahd. hyvään terveyteen ja elinvoimaan
5. Suru/menetys eli kivuliaiden muistojen selvitys
6. Itsetunto eli luodaan hyväksyviä ja sinua arvostavia uskomuksia
7. Vauraus eli rahaan liittyvien asenteiden muokkausta
8. Henkilökohtainen voima eli mm. oman itsetunnon nostaminen

Seuraava PSYCH-K –peruskurssi (kaksipäiväinen) ja PSYCH-K –jatkokurssi (nelipäiväinen) järjestetään seuraavan kerran vuonna 2014. Kouluttajana toimii meille jo tuttu, erittäin hyvä ja kokenut kouluttaja Dr. Marina Riemslagh Hollannista. Kurssikielenä on englanti, mutta materiaalin saa suomen kielellä haluttaessa. Kurssit myös tulkataan suomeksi, joten kaiken saat kahteen kertaan, ensin englanniksi ja sitten kertauksen vuoksi vielä suomeksi.

PSYCH-K:n käyttö on levinnyt myös yritysmaailmaan, tarkoituksena luoda kestävällä pohjalla olevia yrityksiä maailmaan. Kyseistä osa-aluetta kutsutaan nimellä PER-K. Niitä ei ole vielä suunnitteilla Suomeen lähiaikoina.
PSYCH-K leviää kuitenkin sen käyttäjien myötä erilaisiin työyhteisöihin.

 

Lisätietoa PSYCH-K:sta ja tulevista kursseista saat sivuilta:

- www.psych-k.com (kansainvälinen ja ns. virallinen sivusto)
- www.raijamatinpalo.com (suomen kielellä tietoa menetelmästä ja sen käytöstä sekä kursseista)
- www.brucelipton.com (Dr. Bruce Liptonin henk.koht. sivusto)

Ota yhteyttä

Anna nimesi.
Kirjoita viestisi.

Löydät minut myös LinkedInistä!