Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE
Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
Laadittu 26.6.2015, tarkastettu ja korjattu 14.9.2015.
Rekisterinpitäjän nimi ja yhteystiedot:
Raija Sipiläinen Kuutamokatu 6 A 13, 02210 Espoo
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Raija Sipiläinen
Rekisterin nimi:
Verkkopalveluihin rekisteröitynyt henkilö

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Raija Sipiläisen verkkopalveluiden käyttäjän (myöhemmin ”Käyttäjä”) henkilötietoja
käsitellään verkkopalveluihin ja niihin kulloinkin kuuluviin toimintoihin (myöhemmin
”Palvelu) liittyvien asiakassuhteiden ylläpitämiseen, hoitamiseen ja kehittämiseen,
analysointiin, markkinointiin, tilastointiin sekä Palvelun tuottamiseen, tarjoamiseen ja
kehittämiseen.

Rekisterin tietosisältö:
Palvelussa käsitellään seuraaviin ryhmiin kuuluvia tietoja:
– henkilötiedot
– yhteystiedot
– käyttötiedot
– muut käyttäjän itse antamat tiedot
Käyttäjää koskevia tietoja voidaan käsitellä, henkilötietojen sallimissa rajoissa Raija Sipiläisen omissa rekistereissä.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja käsitellään rekisteröitymisen yhteydessä ja palvelua käytettäessä.
Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja/ siirto, myöskään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei säännönmukaisesti siirretä tai luovuteta suoramarkkinointitarkoituksiin ellei
Käyttäjä ole itse antanut siihen lupaa. Tietoja ei myöskään luovuteta tai siirretä EU:n tai
ETA:n talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Tiedot kerätään Palvelun yhteisiin tietokantoihin, jotka ovat palomuureilla, salasanoilla ja
muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin
pääsevät käsiksi vain ennalta määritellyt henkilöt.
Käyttäjällä on henkilötietojen 26§:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia
tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja
allekirjoitettuna osoitteeseen:
Raija Sipiläinen, Kuutamokatu 6 A 13, 02210 Espoo.

Suosittelen tutustumaan myös Tietosuojaselosteeseen, joka astui voimaan 25.5.2018 EU:n alueella.