Tutkimuksia ja lisää tietoa PSYCH-K®:sta

PSYCH-K®:ta on tutkittu jonkin verran myös tieteellisin menetelmin. Tutkimustulokset ovat englanniksi ohessa:

'Leading-Edge Neuroscience Reveals Significant Correlations Between Beliefs, the Whole-Brain State, and Psychotherapy'

  • 'The International Journal of Management and Business' magazine release from year 2012 that Rob Williams and Jeffrey Fannin did together
  • IN the end I recommend you listen to this interesting interview!: Jeffrey Fannin ja Rob Williams yhdessä keskustelevat PSYCH-K®:sta!

I wrote myself according to this article Tasapaino -lehteen v.2013, kun PSYCH-K® oli täysin uutta Suomessa.

Lisään vielä videon, joka on kuvattu Turkissa v.2016, jossa PSYCH-K®:ta tutkittiin vaikeistakin sairauksista kärsivien apuna. Tekstitys on englanniksi, itse puhe on turkin kielellä.

 

Contact me!

Your name
Write you message below

Löydät minut myös LinkedInistä!